• Türkçe

Ödüller

TORAKS DERNEĞİ ÖDÜLLERİ

 • Türk Toraks Derneği Bilim Ödülü
 • Türk Toraks Derneği Y.İzzettin Barış Hizmet Ödülü
 • Türk Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Ödülü
 • Türk Toraks Derneği Genç AraştırmacıTeşvik Ödülü
 • Türk Toraks Derneği Yurt Dışı Yayın Ödülü
 • Türk Toraks Derneği Yayınlanmış Kongre Bildirisi Ödülü
 • Türk Toraks Derneği Bildiri Ödülleri
 • Lokman Hekim Vakfı Sarıay Ödülleri
 • Dr. Elgiz Pekdemir Ümraniye Verem Savaş Derneği Bildiri Ödülü
 • Exeltis Kadın ve Akciğer Sağlığı Ödülü
 • Actelion Pulmoner Vasküler Sistem Araştırma Ödülü

BAŞVURU KOŞULLARI

1- AMAÇ

Türk Toraks Derneği Ödülleri Türkiye’de solunum hastalıkları bilim dalının gelişmesi, solunum sistemini ilgilendiren ulusal sağlık sorunlarının çözümlenmesi, Toraks Derneği üyelerinin ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olması ve  solunum hastalıklarında çağdaş bilimsel düzeyin yakalanması için yapılan bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla verilir.

2- GENEL KURALLAR

 • Adaylar aynı yıl birden fazla ödüle aday gösterilebilir veya başvurabilir ancak aynı yıl içinde sadece tek bir ödülle ödüllendirilirler
 • Daha önce aynı makale için Türk Toraks Derneği tarafından ödüllendirilmiş bir makale için sonraki yıllarda herhangi bir ödül için başvurulamaz.

 

 

3- ÖDÜLLERİN TANIMLANMASI

 

A) TÜRK TORAKS DERNEĞİ BİLİM ÖDÜLÜ

 
 • Göğüs Hastalıkları alanında bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, bilim insanları yetiştirmiş, bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmuş veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmuş, ülkemizde Göğüs Hastalıkları bilim ve teknolojisinin gelişmesinde üstün hizmetleri bulunmuş olan bilim insanlarına verilen onursal ödüldür.
 • Adaylarda h-indeksinin 10’un üzerinde olma şartı aranır.
 • Üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından aday gösterilebilir.
 • Aday gösterme süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 • Aday gösterilenler arasından 3 aday Bilimsel Komite tarafından seçilir ve Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunulur. Ödül MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 • Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 • Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 • Bilim ödülü kazanan bilim insanı aramızdan ayrılmışsa ödülü, kanuni mirasçılarına verilir.
 • Ödül kazanan bilim insanına plaket ve onur belgesi verilir.
 • Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

 

B) TÜRK TORAKS DERNEĞİ Y.İZZETTİN BARIŞ HİZMET ÖDÜLÜ

 • Bilimsel düzeyiyle ulusal ve uluslar arası düzeyde kendini kanıtlamış, yetiştirdiği bilim insanlarının eriştiği düzey ile bu alanda da örnek olmuş bilim insanlarına verilen onur ödülüdür.
 • Üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından aday gösterilebilir.
 • Aday gösterme süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 • Adaylar arasından MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 • Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 • Y.İzzettin Barış Hizmet ödülünü kazanan bilim insanı aramızdan ayrılmışsa ödülü, kanuni mirasçılarına verilir.
 • Ödül kazanan bilim insanına plaket ve onur belgesi verilir.
 • Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

 

C) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI ÖDÜLÜ

 • Ülkemizde yaygın görülen ve toplum sağlığı açısından önem arz eden solunum sistemi hastalıklarına ait, ulusu temsil eden verilerin toplanmasını amaçlayan, ulusal tedavi protokollerine ve sağlık politikalarına yön veren SCI veya SCI expanded indekslerine giren ve Etki faktörü (impact factor) 2 ‘nin üzerinde olan dergilerde son 5 yılda yayınlanmış çalışmalara verilen ödüldür.
 • Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve ulusal akciğer sağlığı alanına katkıda bulunmalıdır.
 • Başvurular kişisel olabileceği gibi, üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından da aday gösterilebilir. Başvuru formuna göre hazırlanmış 3 adet dosya genel merkeze gönderilmelidir.
 • Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
 • Aday gösterme veya başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 • Aday gösterilenler arasından 3 aday Bilimsel Komite tarafından seçilir ve MYK ya sunulur. Ödül MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 • Ödül her yıl için bir araştırmaya verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 • Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 • Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve onur belgesi verilir.
 • Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

 

D) TÜRK TORAKS DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI TEŞVİK ÖDÜLÜ

 • 40 yaşını geçmemiş bilimsel araştırmalarıyla göğüs hastalıkları bilimine katkıda bulunan, gelecekte de evrensel düzeyde katkıda bulunma potansiyeline sahip, bilim insanlarına verilir.
 • Adaylarda h-indeksinin 4’ün üzerinde olma şartı aranır.
 • Başvurular kişisel olabileceği gibi, üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından da aday gösterilebilir. Başvuru formuna göre hazırlanmış 3 adet dosya genel merkeze gönderilmelidir.
 • Genç Araştırmacı Teşvik Ödülüne yalnız hayattaki  bilim insanları aday olabilir. Ödülü kazandıktan sonra aramızdan ayrılan bilim insanının ödülü ise kanuni mirasçılarına verilir.
 • Aday gösterme veya başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 • Adaylar arasından seçim, bilimsel komite tarafından yapılır ve MYK tarafından onaylanır.
 • Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 • Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 • Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve onur belgesi verilir.
 • Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

 

E) TÜRK TORAKS DERNEĞİ YURT DIŞI YAYIN ÖDÜLÜ

 • Türkiye’de yapılmış ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan, Türkiye’de çalışan hekimler tarafından, yurt dışında bilimsel dergilerde son bir yıl içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olan SCI veya SCI expanded indekslerine giren ve Etki faktörü (impact factor) 2’nin üzerinde olan dergilerde bir önceki yıl yazılı olarak yayınlanmış çalışmalara verilen ödüldür.
 • Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve solunum hastalıkları alanına katkıda bulunmalıdır.
 • Başvurular, adaylar tarafından başvuru formu 3 nüsha halinde genel merkeze gönderilerek yapılır.
 • Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
 • Başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 • Her yıl 3 çalışmaya verilir, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü şeklinde açıklanır.
 • Adaylar arasından seçim, bilimsel komite tarafından yapılır ve MYK tarafından onaylanır.
 • Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 • Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve onur belgesi verilir.
 • Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

 

F) TÜRK TORAKS DERNEĞİ YAYINLANMIŞ KONGRE BİLDİRİSİ ÖDÜLÜ  

 • TTD kongrelerinde son 5 yılda sunulmuş ve son bir yıl içinde yayınlanmış, Türkiye’de yapılmış ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan, Türkiye’de çalışan hekimler tarafından, yurt dışında SCI veya SCI expanded indekslerine giren ve Etki faktörü (impact factor) 2’nin üzerinde olan bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmalara verilen ödüldür.
 • Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve solunum hastalıkları alanına katkıda bulunmalıdır.
 • Başvurular, adaylar tarafından başvuru formu 3 nüsha halinde genel merkeze gönderilerek yapılır.
 • Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
 • Başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 • Her yıl 3 çalışmaya verilir, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü şeklinde açıklanır.
 • Adaylar arasından seçim, bilimsel komite tarafından yapılır ve MYK tarafından onaylanır.
 • Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve berat verilir.
 • Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 • Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
 • Belli konularda ilgili firma başvurusu olması halinde ödül sponsor ismiyle de verilebilir.

 

ACTELION PULMONER VASKÜLER SİSTEM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Daha önce Türk Toraks Derneği Kongresi’nde sunulan “pulmoner vasküler sistem” ile ilgili bir yayınlanmış bildiriye ACTELION Pulmoner Vasküler Sistem Araştırma Ödülü verilecektir. Başvurular arasında birinciliğe layık bulunan çalışma 5.000 TL ile ödüllendirilecektir. Ödül alacak bildiri, TTD’nin Bilimsel Komite Başkanlığı’nca seçilecek bir bilimsel kurul tarafından belirlenecektir. Adaylık başvurusu, TTD Genel Merkezi’ ne, aday olduğunu belirten bir yazı ve bildiri özeti ve yayınlanmış hali sunularak, 28 Şubat 2017 tarihine kadar yapılabilir. Ödül, ACTELION ilaç Ticaret ve Limited Şirketinin koşulsuz eğitim desteği kapsamında finanse edilmektedir.  

EXELTIS KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI ÖDÜLÜ