• English

Main Program

6 Nisan 2017 Perşembe
08:00 – 09:30
Salon 1 OTURUM 1
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU
(Solunum Sistemi İnf. Ç.G ve Solunum Yetmezliği Yoğunbakım Ç.G)
Yoğun Bakımda Tedavisi Güç Olgular
Fungal pnömoniler
Gram negatif pnömoniler
Gram pozitif pnömoniler
Viral pnömoniler
Salon 2 OTURUM 2
ZEYNEP MISIRLIGİL ONURUNA
PANEL Adım Adım Kişiselleştirilmiş Tedavi Yolunda: Astımda Fenotipik tedavi
(Astım Allerji Ç.G)
Öldürsen yeridir: Eozinofiller
Esas suçlu kim?: Nötrofiller
Gerçekten iyileşir mi?: Havayolu düz kasları
Salon 3 OTURUM 3
PANEL
İdiopatik pulmoner fibrosizde gerçekten çaresiz miyiz?
(Klinik Sorunlar Ç.G)
İdiopatik pulmoner fibrosizde güncel medikal tedavi
Son dönem hastaya yaklaşım ve yüksek akım oksijen tedavisi
Akciğer transplantasyonu kime? Ne zaman?
Salon 4 OTURUM 4
Olgular üzerinden kardiopulmoner egzersiz testleri (KPET)
(Tanı Yöntemleri Ç.G)
Kalp yetmezliğinde KPET
KOAH hastalarında KPET
Kondüsyon eksikliğinde KPET
Preoperatif değerlendirmede KPET
Salon 5 OTURUM 5
KARŞIT GÖRÜŞ- 1: (Akciğer ve Plevra Maligniteleri / Göğüs Cerrahisi Ç.G)
Erken evre KHDAK’de tedavi
Cerrahidir
Sterotaksik beden radyoterapisidir
KARŞIT GÖRÜŞ – 2: (Tüberküloz Ç.G)
Temaslı Taramalarında Öncelikle Hangi Testi Kullanmalıyız?
Tüberkülin cilt testi
İnterferon gamma salınım testi
KARŞIT GÖRÜŞ -3: (Tanı Yöntemleri Ç.G)
Tanısal akciğer örneklemesinde kriyobiyopsi mi?
VATS mı?
Bronkoskopik kriyobiyopsi
VATS
Salon 6 OTURUM 6
PANEL
Uykuda solunum bozukluklarında herkesin bilmesi gereken mediko-legal sorunlar (Uyku Bozuklukları Ç.G)
Obstrüktif uyku apne sendromu hastaları sürücü belgesi alabilir mi?
Obstrüktif uyku apne sendromunda maluliyet nasıl değerlendirilir?
Obstrüktif uyku apne sendromu hastaları vardiyalı çalışabilir mi?
Salon 7 OTURUM 7
PANEL
Akciğer Nakli Sonrasi Erken Dönem Sorunlari ve Yönetimi (Akciğer Nakli Ç.G)
Akciğer nakli alıcısının yoğun bakım ünitesi tedavisi
Akciğer Nakli sonrası ECMO kime? Ne zaman?
Akciğer Nakli sonrası erken dönem komplikasyonlar ve yönetimi
09:30 – 10:00 KAHVE ARASI
10:00 – 11:00
Salon 1 OTURUM 8
GELECEK OTURUMU
(Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Ç.G)
Yaygınlaşan Akıllı Binalar ve Sağlık Riskleri
Akıllı binalar ve riskler
Hasta bina sendromu
Salon 2 OTURUM 9
ESEN AKKAYA ONURUNA OTURUM
GÜNCEL KONU
Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Tedavi ve Güvenlik
KOAH’ın yaşlıları ve komorbiditeli hastaları
Astımda uzun etkili beta agonistlerden korkmalı mıyız?
Salon 3 OTURUM 10
GÜNCEL KONU
(Klinik Sorunlar Ç.G)
İdiopatik interstisyel pnömoniler ve ötesi
Kombine pulmoner fibrozis amfizem (KPFA)
Otoimmun özellikleri olan interstisyel pnömoni
Fibrotik organize pnömoniler
Salon 4 OTURUM 11
MECOR OTURUMU: GLOBAL SAĞLIK VE EĞİTİMİ TARTIŞIYORUZ
Gelişmekte olan ülkelerde ATS-MECOR tarihçesi
Epdemiyoloji ve bilimin kullanımı: gelişmekte olan ülkelerde kronik hastalıkların hedeflenmesi
Orta ve düşük gelirli ülkelerde bilimsel eğitim: eksikler ve gerekenler
Gelişmekte olan ülkelerde kapasite oluşturma: sahadan deneyimler
Salon 5 OTURUM 12
KONFERANS
(Pulmoner Rehabilitasyon Ç.G)
Evde Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon
Yoğun Bakımdan Eve; Organizasyon ve Uygulamaları
Salon 6 OTURUM 13
GÜNCEL KONU
(Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Ç.G)
Nasıl yapıyorum ?
Temel mekanik ventilasyon mod ve ayarları
Sedasyon ve beslenme
Weaning
Salon 7 OTURUM 14
GÜNCEL KONU
(Solunum Sistemi İnfeksiyonları Ç.G)
Pnömonide Yeni Tedavi Arayışları
Steroidler, statinler, ASA ve D-vitamini
İnhaler antibiyotikler
Salon 8 ÇALIŞTAY-1
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Egzersiz testinin seçilmesi ve değerlendirilmesi
11:00 – 11:15 ARA
11:15 – 12:15
Salon 2 Uydu Sempozyumlar
Salon 3 Uydu Sempozyumlar
Salon 4 Uydu Sempozyumlar
Salon 5 OTURUM 15
KONFERANS
(Çocuk Göğüs Hastalıkları Ç.G)
Kistik fibrozis ve primer silyer diskinezi – benzerlikleri ve farklılıkları
Salon 6 OTURUM 16
İLERİ YAŞLI HASTALARDA CERRAHİ REZEKSİYONUN PÜF NOKTALARI
(Göğüs Cerrahisi Ç.G)
Solunumsal değerlere cerrahi bakış
Ek hastalıkların değerlendirilmesi
Peroperatif yaklaşım
Postoperatif yaklaşım
12:15 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ/ POSTER OTURUMLARI
13:30 – 15:00
Salon 1 OTURUM 17
25. Yıl
Kuruluş
Eğitim
Bilimsel Araştırmalar
Toplum Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk
Gelecek
15:00 – 15:30 KAHVE ARASI
15:30 – 16:30
Salon 2 Uydu Sempozyumlar
Salon 3 Uydu Sempozyumlar
Salon 4 Uydu Sempozyumlar
Salon 5 OTURUM 18
GÜNCEL KONU
Akciğer Mikrobiyomunda Son Gelişmeler
(Çocuk Göğüs + Deneysel Ç.G)
Pediatriden erişkine havayolu mikrobiyomu
Hava yolu ve gastrointestinal mikrobiyomun etkileşimi
Salon 6 OTURUM 19
YUVARLAK MASA
(Göğüs Cerrahisi Ç.G)
Mezotelyomada Ekstraplevral Pnömonektomi Dönemi Kapandi Mı?
Cerrahi Bakış Değişti mi?
Yüksek Isılı Interaplevral Kemoterapi ilgili son durum
16:30 – 17:30
Salon 1 Sözlü Bildiriler 1
Salon 2 Sözlü Bildiriler 2
Salon 3 Sözlü Bildiriler 3
Salon 4 Sözlü Bildiriler 4
Salon 5 Sözlü Bildiriler 5
Salon 6 Sözlü Bildiriler 6
Salon 7 Sözlü Bildiriler 7
Salon 8 Sözlü Bildiriler 8
17:30 – 18:30
Salon 1 OTURUM 20
YUVARLAK MASA
(Hava Kirliliği Görev Grubu Ç.G)
Kentin Akciğer Sağlığı
Isınırken sağlığımızı kaybediyoruz
Trafik sadece deli etmez, hasta eder
Sağlıklı hayatın rengi: yeşil
Salon 2 OTURUM 21
KONFERANS (Solunum Yetmezliği Ç.G)
Evrensel Hukuk Perspektifi ile terminal dönem hastaya yaklaşım
Yoğun bakımdan fayda görmeyecek hastanın belirlenmesi
Yoğun bakımda destek azaltmanın etik ve hukuki boyutu
Salon 3 OTURUM 22
KONFERANS: Ben makalemin kabul edilme ihtimalini sevdim
(Deneysel Araştırmalar Ç.G)
Editör ve hakem gözüyle makale değerlendirmede püf noktaları: Nasıl yapıyorum?
Salon 4 OTURUM 23
YUVARLAK MASA
(Pulmoner Rehab. Ç.G)
Egzersiz – Klinik Ortamdan Yaşama Aktarılması
Egzersiz testinden öğrendiklerimiz
Egzersiz eğitiminin kanıta dayalı uygulamaları
Fiziksel aktivitenin artırılması için yaklaşımlar
Salon 5 OTURUM 24

KONFERANS
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma: Avrupa Birliği Perspektifi

Salon 6 OTURUM 25
YUVARLAK MASA-MYK ile Tüberkülozda neden hala sorunlarımız var?
(TB – SPÇG ile ortak)
Hastaya ait
Sisteme ait
Salon 7 OTURUM 26
YILIN MAKALELERİ – BİRİNCİ OTURUM
Tanı Yöntemleri ÇG
Akciğer ve Plevra Maligniteleri ÇG
Uyku ÇG