• Türkçe
  • İngilizce

Kongre Düzenleme Kurulu

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Metin Akgün
Kongre Başkanı
Leyla Pur Özyiğit
Kongre Sekreteri
Esra Uzaslan
Bilimsel Komite Başkanı
Aslı Görek Dilektaşlı
Bilimsel Program Sorumlusu
Hilal Altınöz
Bildiri Sorumlusu
Göksel Altınışık
Sosyal Program Sorumlusu
Özge Yılmaz
Dış İlişkiler
Hikmet Fırat
Mali Sekreter
Begüm Ergan
Basın İlişkileri Sorumlusu
Salih Topçu
Göğüs Cerrahisi Temsilcisi
Begüm Koçar
Uzman Temsilcisi
Buğra Kerget
Asistan Temsilcisi
Nurdan Köktürk
21. Yıllık Kongre Başkanı