• Türkçe

Ana Program

6 Nisan 2017 Perşembe
08:00 – 09:30 
Salon 1

OTURUM 1
Yoğun Bakımda Tedavisi Güç Olgular 
(Solunum Sistemi İnf. Ç.G ve Solunum Yetmezliği Yoğun Bakım Ç.G)
Oturum Başkanları: Bilgin Cömert, Münire Çakır

Fungal pnömoniler
Kemalettin Özden
Gram negatif pnömoniler
Müge Aydoğdu
Gram pozitif pnömoniler
Meltem Taşbakan
Viral pnömoniler
Ayşe Yılmaz

Salon 2

OTURUM 2
ZEYNEP MISIRLIGİL ONURUNA
PANEL
Adım Adım Kişiselleştirilmiş Tedavi Yolunda: Astımda Fenotipik Tedavi
(Astım Allerji Ç.G)
Oturum Başkanları: Ülkü Bayındır, Gülfem Çelik

Öldürsen yeridir: Eozinofiller
Dilşad Mungan
Esas suçlu kim? Nötrofiller
Haluk Türktaş
Gerçekten iyileşir mi? Havayolu düz kasları
Münevver Erdinç

Salon 3

OTURUM 3
PANEL
İdiopatik Pulmoner Fibrosizde Gerçekten Çaresiz miyiz? (Klinik Sorunlar Ç.G)
Oturum Başkanları: Esin Tuncay, Candan Öğüş

İdiopatik pulmoner fibrosizde güncel medikal tedavi
Toby Maher
Son dönem hastaya yaklaşım ve yüksek akım oksijen tedavisi
Züleyha Bingöl
Akciğer transplantasyonu kime? Ne zaman?
Esen Kıyan

Salon 4

OTURUM 4
Olgular Üzerinden Kardiopulmoner Egzersiz Testleri (KPET)
(Tanı Yöntemleri Ç.G)
Oturum Başkanları: Richard Casaburi, Lütfi Çöplü

Kalp yetmezliğinde KPET
Gaye Ulubay
KOAH hastalarında KPET
Richard Casaburi
Kondüsyon eksikliğinde KPET
Janos Porszasz
Preoperatif değerlendirmede KPET
Öznur Akkoca

Salon 5

OTURUM 5
KARŞIT GÖRÜŞ- 1: (Akciğer ve Plevra Maligniteleri / Göğüs Cerrahisi Ç.G)
Erken evre KHDAK’de tedavi
Oturum Başkanları:  Erkmen Gülhan,Meftun Ünsal

Cerrahidir
Alper Toker
Sterotaksik beden radyoterapisidir
Rıza Çetingöz

KARŞIT GÖRÜŞ – 2: (Tüberküloz Ç.G)
Temaslı Taramalarında Öncelikle Hangi Testi Kullanmalıyız?
Oturum Başkanları: Uğur Özçelik, Tülin Çağatay

Tüberkülin cilt testi
Şeref Özkara
İnterferon gamma salınım testi
Füsun Öner Eyüboğlu

KARŞIT GÖRÜŞ -3: (Tanı Yöntemleri Ç.G)
Tanısal Akciğer Örneklemesinde Kriyobiyopsi mi? VATS mı?
Oturum Başkanları: Ali Kadri Çırak, Cengiz Gebitekin

Bronkoskopik kriyobiyopsi
Cantürk Taşçı
VATS
Hakan Kıral

Salon 6

OTURUM 6
PANEL
Uykuda Solunum Bozukluklarında Herkesin Bilmesi Gereken Mediko-Legal Sorunlar (Uyku Bozuklukları Ç.G)
Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Turan Acıcan

Obstrüktif uyku apne sendromu hastaları sürücü belgesi alabilir mi?
Hikmet Fırat
Obstrüktif uyku apne sendromunda maluliyet nasıl değerlendirilir?
Mehmet Ali Habeşoğlu
Obstrüktif uyku apne sendromu hastaları vardiyalı çalışabilir mi?
Ahmet Uğur Demir 

Salon 7

OTURUM 7
PANEL
Akciğer Nakli Sonrasi Erken Dönem Sorunlari ve Yönetimi (Akciğer Nakli Ç.G)
Oturum Başkanları: Erdal Yekeler, Nur Dilek Bakan

Akciğer nakli alıcısının yoğun bakım ünitesi tedavisi
Şehnaz Olgun
Akciğer Nakli sonrası ECMO kime? Ne zaman?
Merih Balcı
Akciğer Nakli sonrası erken dönem komplikasyonlar ve yönetimi
Erdal Yekeler

09:30 – 10:00 KAHVE ARASI
10:00 – 11:00
Salon 1

OTURUM 8
GELECEK OTURUMU
Yaygınlaşan Akıllı Binalar ve Sağlık Riskleri (Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Ç.G)
Oturum Başkanları: Arif Müezzinoğlu, İbrahim Akkurt

Akıllı binalar ve riskler
Zehra Nur Töreyin
Hasta bina sendromu
Hilal Altınöz

Salon 2

OTURUM 9
ESEN AKKAYA ONURUNA
GÜNCEL KONU
Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Tedavi ve Güvenlik
Oturum Başkanları: Armağan Hazar, Hatice Türker

KOAH’ın yaşlı komorbiditeli hastalarında tedavi
Esra Uzaslan
Astımda uzun etkili beta agonistlerden korkmalı mıyız?
İ. Kıvılcım Oğuzülgen

Salon 3

OTURUM 10
GÜNCEL KONU
İdiopatik İnterstisyel Pnömoniler ve Ötesi
(Klinik Sorunlar Ç.G)
Oturum Başkanları: Güngör Çamsarı, Ali Nihat Annakkaya

Kombine pulmoner fibrozis amfizem (KPFA)
Oya Kayacan
Otoimmun özellikleri olan interstisyel pnömoni
İsmail Hanta
Fibrotik organize pnömoniler
Gülcihan Özkan

Salon 4

OTURUM 11
MECOR OTURUMU
Global Sağlık ve Eğitimi Tartışıyoruz
Oturum Başkanları: Oya İtil, David Gozal

ATS’nin perspektifi
David Gozal
Gelişmekte olan ülkelerde ATS-MECOR tarihçesi

Oya İtil
Epidemiyoloji ve bilimin kullanımı: Gelişmekte olan ülkelerde kronik hastalıkların hedeflenmesi
Metin Akgün
Orta ve düşük gelirli ülkelerde bilimsel eğitim: Eksikler ve gerekenler
Özge Yılmaz
Gelişmekte olan ülkelerde kapasite oluşturma: sahadan deneyimler
Zuhal Karakurt

Salon 5

OTURUM 12
KONFERANS
Evde Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon
(Pulmoner Rehabilitasyon Ç.G)
Oturum Başkanları: Pınar Ergün, Begüm Ergan

Yoğun bakımdan eve; Organizasyon ve uygulamaları
Pınar Ergün

Salon 6

OTURUM 13
GÜNCEL KONU
Nasıl yapıyorum? (Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Ç.G)
Oturum Başkanları: Sait Karakurt, Gül Gürsel

Temel mekanik ventilasyon mod ve ayarları
Cenk Kıraklı
Sedasyon ve beslenme
Serdar Akpınar
Weaning
Nalan Adıgüzel

Salon 7

OTURUM 14
GÜNCEL KONU
Pnömonide Yeni Tedavi Arayışları (Solunum Sistemi İnfeksiyonları Ç.G)
Oturum Başkanları: Güngör Ateş, Ayşın Şakar Coşkun

Steroidler, statinler, ASA ve D vitamini
Cenk Babayiğit
İnhaler antibiyotikler
Aykut Çilli 

Salon 8

ÇALIŞTAY-1
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç, Zeynep Seda Uyan

Egzersiz testinin seçilmesi ve değerlendirilmesi
Mehmet Köse

11:00 – 11:15 ARA
11:15 – 12:15
Salon 2

Uydu Sempozyum

Geçmişin Nostaljisi, Bugünün Teknolojisi
Alev Gürgün, Tunçalp Demir

Salon 3

Uydu Sempozyum

Kim İPF’dir? Kim Değildir? Hangi İPF Tedavi Edilmelidir?
Oturum Başkanı: Gül Öngen
Haluk Türktaş, Oğuz Uzun 

Salon 5

OTURUM 15
KONFERANS
Kistik Fibrozis ve Primer Silyer Diskinezi – Benzerlikleri ve Farklılıkları 
(Çocuk Göğüs Hastalıkları Ç.G)
Oturum Başkanları: Ayten Pamukçu, Mehmet Köse

Bülent Karadağ

Salon 6

OTURUM 16
YUVARLAK MASA
İleri Yaşlı Hastalarda Cerrahi Rezeksiyonun Püf Noktaları
(Göğüs Cerrahisi Ç.G)
Oturum Başkanları: Şevket Kavukçu, Tamer Altınok

Solunumsal değerlere cerrahi bakış
Refik Ülkü
Ek hastalıkların değerlendirilmesi
Tamer Okay
Peroperatif yaklaşım
Ali Kılıçgün
Postoperatif yaklaşım
Mertol Gökçe

12:15 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ/ POSTER OTURUMLARI
13:30 – 15:00
Salon 1

OTURUM 17
MYK Oturumu
25. Yıl
Oturum Başkanı: A. Fuat Kalyoncu, A. Arzu Yorgancıoğlu

Kuruluş
Ali Kocabaş
Eğitim
Osman Elbek
Bilimsel araştırmalar
Muzaffer Metintaş
Toplum sağlığı ve sosyal sorumluluk
Elif Dağlı
Gelecek
Hasan Bayram

15:00 – 15:30 KAHVE ARASI
15:30 – 16:30
Salon 2

Uydu Sempozyum

Astım ve KOAH’ın Kliniğinde Küçük Havayollarının Büyük Önemi
Haluk Türktaş, Mehmet Polatlı 

Salon 3

Uydu Sempozyum

İPF’de Tedavi: Hangi Hasta, Ne Zaman?
Nesrin Moğolkoç, Toby Maher

Salon 4

Uydu Sempozyum

Pnomoaktif Kavramı ve Prospan
Oturum Başkanı: Feyza Erkan
Pnomoaktif Kavramı
Çağlar Çuhadaroğlu
Prospan Klinik Çalışmalar
Rana Işık

Salon 5

OTURUM 18
GÜNCEL KONU
Akciğer Mikrobiyomunda Son Gelişmeler
(Çocuk Göğüs Hastalıkları, Deneysel Ç.G)
Oturum Başkanları: Hasan Yüksel, Özge Yılmaz

Pediatriden erişkine havayolu mikrobiyomu
Ener Çağrı Dinleyici
Hava yolu ve gastrointestinal mikrobiyomun etkileşimi
Ayşe Bilge Öztürk

Salon 6

OTURUM 19
YUVARLAK MASA
Mezotelyomada Ekstraplevral Pnömonektomi Dönemi Kapandi mı?
(Göğüs Cerrahisi Ç.G)
Oturum Başkanları: Ahmet Başoğlu, Hakan Kutlay

Cerrahi bakış değişti mi?
Ayten Kayı Cangır
Yüksek ısılı interaplevral kemoterapi ilgili son durum
Feridun Işık

16:30 – 17:30
Salon 1 Sözlü Bildiriler 1
SS-001 – SS-008
Oturum Başkanları: Ezgi Özyılmaz, Serdar Akpınar
Salon 2 Sözlü Bildiriler 2
SS-009 – SS-016
Oturum Başkanları: İbrahim Akkurt, Arif Müezzinoğlu
Salon 3 Sözlü Bildiriler 3
SS-017 – SS-024
Oturum Başkanları: Gül Karakaya, Füsun Yıldız
Salon 4 Sözlü Bildiriler 4
SS-025 – SS-032
Oturum Başkanları: Levent Tabak, Oya Kayacan
Salon 5 Sözlü Bildiriler 5
SS-033 – SS-040
Oturum Başkanları: Tuncay Göksel, Pınar Çelik
Salon 6 Sözlü Bildiriler 6
SS-041 – SS-048
Oturum Başkanları: Gaye Ulubay, Z. Toros Selçuk
Salon 7 Sözlü Bildiriler 7
SS-049 – SS-056
Oturum Başkanları: Süha Özkan, Serir Aktoğu Özkan
Salon 8 Sözlü Bildiriler 8
SS-057 – SS-064
Oturum Başkanları: Ali Naycı, Figen Deveci
17:30 – 18:30
Salon 1

OTURUM 20
YUVARLAK MASA
Kentin Akciğer Sağlığı (Hava Kirliliği Görev Grubu)
Oturum Başkanları: Feyza Erkan, Yeşim Yasin

Isınırken sağlığımızı kaybediyoruz
İbrahim Akkurt
Trafik sadece deli etmez, hasta eder
Hasan Bayram
Sağlıklı hayatın rengi: Yeşil
Arif Çımrın

Salon 2

OTURUM 21
KONFERANS 
Evrensel Hukuk Perspektifi ile Terminal Dönem Hastaya Yaklaşım
(Solunum Yetmezliği Ç.G)
Oturum Başkanları: Turgay Çelikel, Begüm Ergan

Yoğun bakımdan fayda görmeyecek hastanın belirlenmesi
A. Joseph Layon
Yoğun bakımda destek azaltmanın etik ve hukuki boyutu
Murat Aksu

Salon 3

OTURUM 22
KONFERANS
Ben Makalemin Kabul Edilme İhtimalini Sevdim
(Deneysel Araştırmalar Ç.G)
Oturum Başkanları: Öner Dikensoy, Nilüfer Aylin Acet Öztürk

Editör ve hakem gözüyle makale değerlendirmede püf noktaları: Nasıl yapıyorum?
Ian Adcock

Salon 4

OTURUM 23
KONFERANS
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma: Avrupa Birliği Perspektifi
Oturum Başkanları:A. Arzu Yorgancıoğlu, Bilun Gemicioğlu

Jean Bousquet 

Salon 5

OTURUM 24
YUVARLAK MASA 
Egzersiz – Klinik Ortamdan Yaşama Aktarılması (Pulmoner Rehabilitasyon Ç.G)
Otıurum Başkanları: Öznur Akkoca Yıldız, Sema Savcı

Egzersiz testinden öğrendiklerimiz
Öznur Akkoca Yıldız
Egzersiz eğitiminin kanıta dayalı uygulamaları
Naciye Vardar Yağlı
Fiziksel aktivitenin artırılması için yaklaşımlar
Melda Sağlam

Salon 6

OTURUM 25
YUVARLAK MASA
Tüberkülozda Neden Hala Sorunlarımız Var?
(Tüberküloz ve Sağlık Politikaları Ç.G)
Oturum Başkanları: Levent Akyıldız, Zeki Kılıçaslan

Hastaya ait
Onur Ceyhan Aksu
Sisteme ait
Ali Kocabaş

Salon 7

OTURUM 26
YILIN MAKALELERİ – BİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanları: Meltem Tor, Nejat Altıntaş

Tanı Yöntemleri Ç.G
Adil Zamani
Akciğer ve Plevra Maligniteleri Ç.G 
Pınar Yıldız
Uyku Ç.G
Ceyda Kirişoğlu