• Türkçe
 • İngilizce

Ana Konular

 • Akciğer Transplantasyonu Sonrası Erken Komplikasyonlar
 • Akciğer Kanserinde İmmünoterapi
 • Fenotipleri Dayalı Astım Tedavisi ve Yönetimi
 • Çocukluk Çağı Akciğer Hastalıklarında Güncel Kavramlar
 • Güncel Gelişmeler: Akciğer Mikrobiyomu
 • Yaşlanma ve akciğer
 • Multipl Primer Akciğer Kanserinde Cerrahi Yaklaşım
 • İdyopatik Pulmoner Fibrozis Tedavisinde Gelişmeler
 • Akut, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmelerinde Kavramlarında Gelişmeler
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Tedavisinde Tartışmalı Konular
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmeyle Tekrarlayan Başvuruları Azaltma Stratejileri
 • Yaşlanma ve Pnömoni
 • ARDS’de Yenilikler
 • Çok İlaca Dirençli ve Yaygın İlaca Dirençli Tüberküloz: Güncel Kavramlar
 • Küresel Salgın İçin Bir Tehdit Olarak Nargile
 • Uykuda Solunum Bozukluklarında Medikolegal Konular
 • Toplum Sağlığı İçin Potansiyel Bir Tehlike: Kentsel Dönüşüm